2018. november 29., csütörtök

5. Marius

“Az élet állandó és mégis változékony, akár a Hold. Legyen bár fényes és ragyogó, vagy sötét és hideg, választott utamról soha le nem térek. Életemet az életnek áldozom.” (részlet Wyrda Papjainak Esküjéből)

Marius kilépett Viian főutcájára, és összehúzta magán a kaftánt. Mélyet szippantott a kora őszi hűvös levegőből, ami a pincehelyiség dohos, állott szaga után különösen frissítően hatott. Hosszú tárgyaláson volt túl, de partnere szerencsére igen jó kedélyű embernek bizonyult, könnyen szót értettek, így nem volt probléma az üzlettel sem. Bár amikor meghívta a helyi kártyabarlangba, nem gondolta, hogy a bor is ennyire jól fog fogyni a társaságában. Kissé már szédelgett tőle, mégis, elégedett volt. Apja is jónak fogja találni a kialkudott árat, és neki sem kell könyveléssel töltenie az éjszakát. Elvigyorodott. A partnerek elégedettsége fontos az üzletben, és egy-két kellemes kártyaparti igazán nem nagy ár a jövőbeni kapcsolatokért.
Felnézett a Holdra, csak megszokásból. Lassú léptekkel hazafelé indult. Nem akarta megint végighallgatni Bernard sopánkodását, miszerint magasságos édesapja sohasem vetemedett volna arra, hogy az üzletfeleit bűnbarlangokba csábítsa, és ilyen állapotba kerüljön előttük. Remélte, hogy kiszellőzik a feje, mire a kúriára ér, bár a ruhájába ivódott szivarfüst mindenképpen árulkodó lesz.
Ahogy sejtette, megkapta az öreg lakájtól a fejmosást, amit gyerekkorától gyakorolt bűnbánó mosollyal hallgatott végig. Amikor már azt hitte, vége van, Bernard még hozzátette:
- Különben is, nem tudom, kikkel barátkozik az úrfi, de gondolja át, hová vezet mindez! Este egy utcagyerek is járt itt, egy közönséges csavargó! Ezt hozta - nyújtott át egy levelet, természetesen csak két ujjal, zsebkendővel fogva, nehogy a közemberek mocskával érintkezzen.
Marius kissé meglepve átvette a levelet, jó éjt kívánt a lakájnak, és felment a szobájába.
Nem pecsételték le, csak egy egyszerű szalaggal volt átkötve, nem is különösebben szépen. Az a gyerek, aki hozta, bizonyára beleolvasott. Érthető volt a kíváncsisága, hiszen maga Marius sem értette, ki küldene neki levelet ilyen módon, és miért. Az aláírást is hiába nézte, nem ismerte a nevet. Beleolvasott hát a levélbe.

2018. szeptember 5., szerda

4. Aydan

"Ha egy mágus hibázik, akkor még keveset tud. Az könnyen gyógyítható. De ha letagadja a hibát, akkor ostoba, az ostoba mágus pedig veszélyes. Arra nincs gyógyír. Soha ne légy veszélyes, Aydan Galwin." (Astrik főmágus Aydannek, tizennégy évvel ezelőtt)

Reggel Aydan lebontotta a tábor körüli mágikus csapdákat, és elindultak észak felé. Lassabban haladtak a kelleténél, mert Echo nem volt lovagláshoz szokva; nem panaszkodott ugyan, de amikor déltájban megálltak, alig tudott leszállni a nyeregből, ezért Aydan hagyta pihenni, mielőtt tovább indultak, és utána is inkább csak poroszkáltak. Az senkinek nem használ, ha menekülés közben fordul le a lóról a fájdalomtól vagy a fáradtságtól.
Ő nem erőltette a beszélgetést, és úgy tűnt, Echonak sincs rá igénye, így szinte egész nap csendben haladtak. Tartott tőle, hogy csicseregni fog az úton, ahogy a korabeli lányok szoktak, bár az előző este után tulajdonképpen nem csodálkozott a hallgatásán. Nem bánta igazán, hogy durva volt vele, mert a világ is durva, jobb ha megszokja; de ahogy alvást színlelve hallgatta az esti számvetését, ébredt benne némi tisztelet iránta. Gyorsan tanult, felismerte a hibáit, és elfogadta a kellemetlen dolgok szükségességét. Jó uralkodó lenne, ha rá kerülne a sor. Végtére is egy Karaqan, és úgy tűnik, ezt sok évnyi rejtőzködés és az egyszerű emberek élete sem tudta kitörölni belőle.
Estére már kissé feszült lett; ha a tallenieknek gyanús lesz a katonák eltűnése, kiküldhetnek egy csapatot, és ilyen tempóban könnyedén utolérhetik őket. Gondosan felállította a csapdákat, közben fél szemmel figyelte, ahogy a lány ellátja a lovakat. Ez már a másik élete volt, a másik neveltetése. Kérés nélkül kivette a részét a munkából, és láthatóan nem először csinált ilyet, talán fel sem tűnt neki, hogy lószagú sár tapadt az arcára. De ki ő valójában? Lirea trónjának harmadik örököse, aki kész és képes vezetni és megvédeni a hazáját, vagy egy egyszerű, dolgos, városi lány?

2018. április 26., csütörtök

3. Baumi és Rinwill

"A hős lovag elindult kiszabadítani a királylányt, de mikor rájött, hogy a sárkány és a hajadon szeretik egymást, haragra gerjedt és nekirontott a bestiának. A sárkány szíve azonban aranyból volt, nem hamvasztotta el pokoli tüzével, így el tudom nektek mesélni ezt a történetet" – (Sárkányölő Adynis legendája)


Az őszi nap lágyan melengette a druida ráncos arcát, lehunyt szemhéjait narancsszínre festette az átszűrődő fény, a szellő kellemesen susogott a fülébe. Gyönyörű reggel volt a tisztáson, talán egyike az utolsóknak a hűvösebb idő előtt. Minz összeráncolta a szemöldökét: sajnos az újra fellángoló vita zaja elrontotta a nyugalom pár percét. Izop épp a birodalom felé vállalt kötelezettségeikről oktatta ki a közönségét, szokásos stílusában, de a hangját elnyomták a tiltakozó bekiabálások, élükön Rhenei. Minz odanézett a tisztás közepére, ahol a csődület legnagyobb része volt. Rhenei, a gyönyörű nimfa akinek máskor lágy vonásait eltorzította a harag, igéző hangja csáberejét vesztette. Az öreg druida fejét csóválva dőlt neki ismét fájós derekával a fa törzsének.
Órák óta folyt a vita. A feszültséget mindenki érezte, még a Minz térdén álldogáló őszapó is borzolta a tollait és idegesen nézelődött körbe. A vén druida már elmondta az álláspontját. Úgy érezte, hogy a fiatalok heves érzelmei mellett hiába is ismételné azt el. Így csak ült az öreg tölgy hatalmas gyökerén, várta, hogy a Tanács egyetértésre jusson, vagy legalább véget érjen. A Tanács döntése, ha egyáltalán megszületik, csupán javaslat; kevesen érezték kötelező érvényűnek, leginkább az erdő független népeinek meghallgatását és, amennyire lehet, összehangolását szolgálta. Izop és a többi druida véleménye pedig teljesen érdektelen, az Első szava a Druidakör szava. Minz a Hetedik volt, és ez haláláig már valószínűleg így is marad, a fiatalok tiszteletből már nem hívták ki. Az Első viszont, bár nem volt fiatal már, olyan veszett hírnévnek örvendett, hogy nem akadt kihívója.

2017. november 29., szerda

2. Echo

"Ha sorsod kőbe is van vésve, tudd, hogy a szikla sem sérthetetlen." (Ulansysnak, Wyrda Negyedik Főpapjának tanítása)

A félkész ebéd nehéz szagára számított, amikor benyitott a házba, de helyette egy egészen más, kellemes illat várta. Mélyen beszívta a pipadohány édes füstjét. Csak nem megint az öreg pap van itt?
- Megjöttem! - szólt anyjának, aki a konyhában pogácsát szaggatott. A köszöntésre nem nézett fel, nem is szólt semmit, a mozdulatai viszont lelassultak. Ez nem jó jel.
Az asztalnál pedig nem a pap ült, hanem egy idegen férfi.
- Fru, ülj le kérlek - mondta az anyja. A hangján érződött, hogy valami nincs rendben. A férfi rá se nézett, csak a pipáját tisztogatta. Lehet, hogy...?
A szíve akkorát dobbant, hogy a fejében is érezte, de természetes mozdulatokkal sétált a nagy asztalhoz, mintha nem vett volna észre semmit. A férfi előtt megállt, és kis térdhajtással bemutatkozott.
- Friada vagyok - mondta a férfinak. - De szólítson csak Fru-nak, mindenki így hív.
A férfi végigmérte, majd az anyjára nézett, aki bólintott.
Ez nem igaz. Ez tényleg megtörténik? Most, annyi év után?
Még mindig úgy tett, mint aki nem sejt semmit.
- Segítsek a pogácsákkal? - kérdezte az anyjától, majd amikor az zavartan nemet intett, leült az asztalhoz két széknyire az idegentől, és várt.
Csak ez lehet a magyarázat, elviszik. De miért? És miért most? Mi történhetett?
Túl nagy volt a csend, a saját szívverését is hallotta. Sosem gondolta, hogy egyszer tényleg itt kell hagynia fogadott családját. Wyrda, könyörülj...!
Vett egy mély levegőt. Várj, mondta magának. Még semmi sem biztos.
Összekulcsolta a kezeit, és szemügyre vette az idegent, aki talán azért jött, hogy felforgassa az életét.

2017. november 8., szerda

1. Aydan

“Hogy el akarsz-e indulni az Úton, nem mindig rajtad áll. Néha az Út maga talál meg, bekúszik a talpad alá egyszerű erdei ösvény képében, és mire meghallod, hogy a csizmád követ koptat, már körbezárt a rengeteg.” (Bölcs Lothar Legendája)

Aydan lustán léptetett fakó csődörén a városkapu felé. A hajnali óra dacára az őrök éber tekintettel figyelték a piacra igyekvő tömeget; sötét szemükben gyanakvás csillant, ahogy ránéztek. Már tudta, mi következik. Ha csak egyszer át tudna sétálni egy őrségen anélkül, hogy megállítanák...
- Hová tart? - vetette oda az egyik őr, miután magához intette.
- A piacra, feltölteni a készleteimet. Még ma továbbállok, sürgős az utam. Családi ügy - magyarázta a tőle telhető legkedvesebb hangon, bár sejtette, hogy hiába erőlködik. Nem volt rokonszenves figura, és sosem próbált annak látszani.
- Úgy? És miket hozott magával?
- Csak amire egy hosszabb utazás során szüksége lehet az embernek - mondta nyugodtan.
- Fegyverek?
Én magam vagyok a fegyver, gondolta, és képzeletben már a zsebébe rejtett gyűrűért nyúlt, de végül csak félrehúzta a köpenyét, hogy megmutassa egy szál közönséges vadászkését. Kifelé simábban kell majd mennie mindennek, és azon nem segít, ha magára uszítja a városőrséget. Már ami maradna belőlük.
- Nem áll szándékomban bajt keverni, ételre és egy pár új csizmára van szükségem, néhány óra múlva tovább is állok - felelte békésen.
Az őrt szemmel láthatóan nem győzte meg a tiszteletteljes beszéd; leszállíttatta a lóról, és minden táskáját kinyittatta, még a nyereg alá is benézett, de persze semmit nem talált. Arra pedig végképp nem jöhetett rá, hogy egy mágussal van dolga: Aydan minden kristályát és a gyűrűn kívül az összes q’irijét az erdőben hagyta. Meztelennek, védtelennek érezte magát nélkülük, de nem volt választása.